Sök fångstredskap

Här publicerar vi godkända fångstredskap som du kan bygga själv och godkända fabriksbyggda fångstredskap (fällor). Även om vissa fångstredskap är patent- eller mönsterskyddade får du använda beskrivningarna för att tillverka fällor för eget bruk.

Sök fällor/fångstredskap

Här kan du söka fram vilka fångstredskap som är tillåtna för jakt på olika djurarter.

  • Det finns bara ritningar på fångstredskap som du kan bygga själv. Fabrikstillverkade fångstredskap saknar beskrivning här.
  • Därför kommer det inte upp några dokument om man klickar på en fabrikstillverkad fälla i listan.  
  • Du kan söka på typnummer, fällans namn eller djurart (duva, mård, mink, etc.). OBS. att du måste ange fällans nummer med tre siffror, t.ex. 001. 

Skriv in ett sökord och klicka på Sök. Klicka på Sök utan sökord för att se samtliga fångstredskap, eller ladda hem en fullständig förteckning.

OBS! Material- och konstruktionsanvisningar som ges ska följas noga. Små avvikelser kan leda till att djuret fångas på fel sätt och orsakas onödigt lidande. Fällorna måste vara väderbeständigt märkta med fällans typbeteckning samt ägarens namn, adress och telefonnummer.

Visar 162 träffar inom fällor