Beslut om fångstredskap

Alla fångstredskap ska vara godkända av Naturvårdsverket. Det är förbjudet att använda fångstredskap som inte är godkända. För vissa fångstredskap krävs särskild utbildning.

Sidan senast uppdaterad: 26 april 2016Sidansvarig: Mimmi Skog