Överprövning av beslut om licensjakt på björn

Resultat av Naturvårdsverkets prövning av länsstyrelsers beslut om licensjakt på björn.