Avgifter för tillsyn och prövning

Myndigheterna har rätt att ta betalt av verksamhetsutövare för tillsyn och vid tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter. Bestämmelserna har sin grund i principen att förorenaren betalar.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2016Sidansvarig: Anna Rolf