Om fartygsåtervinning

Genom EU:s förordning om fartygsåtervinning, 1257/2013, har det införts nya krav på hur större fartyg får återvinnas.