Sök medel för forskning om viltet och dess förvaltning [2019]

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk. För budgetåren 2020–2022 finns maximalt sammanlagt cirka 21 miljoner kronor att fördela.