Utlysning av medel för forskning om viltet och dess förvaltning

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs.