Styrmedel och konsumtion

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utlyser forskningsmedel till forskning som ökar kunskapen om styrmedel och åtgärder för att minska den svenska konsumtionens negativa påverkan på hälsa och miljö, i Sverige och i andra länder.