Luftföroreningars effekter

Naturvårdsverket finansierar ett treårigt forskningsprogram om luftföroreningars effekter på hälsa, ekosystem och klimatet. Forskningsprogrammet stöder det nationella och internationella arbetet med luftföroreningar och ska pågå 2013-2016.