Rapportering av växthusgasutsläpp (inom EU:s utsläppshandel) – E-CO2

Naturvårdsverket tillhandahåller en e-tjänst för rapportering av växthusgasutsläpp. Här lämnar verksamhetsutövare för anläggningar sina utsläppsrapporter varje år. Det är också i E-CO2 som verifieraren läser och godkänner rapporten samt lämnar verifieringsutlåtande.

Sidan senast uppdaterad: 24 november 2020Sidansvarig: Jens Månsson