Fordon som ingår i bidraget

Eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och även vissa fordon för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av bidraget.