Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar till vattenmiljön via dagvatten 2019

Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2019 fått i uppdrag att utlysa ytterligare investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar till vattenmiljön.