Projekt som fått stöd till stadsinnovationer februari 2017

11 projekt beviljades stöd från Naturvårdsverket efter utlysningen februari 2017. Här kan du ta del av stödmottagarnas beskrivningar av sina projekt.

Sidan senast uppdaterad: 17 september 2018Sidansvarig: Carl Mikael Strauss