Stadsinnovationer – finansiering av genomförande

Utlysningen inom Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar avser endast projektering, förstudier och annan planering. För att kunna genomföra planerna finns flera stöd att söka. Nedan följer några exempel.

Sidan senast uppdaterad: 1 november 2017Sidansvarig: Carl Mikael Strauss