Miljömålsmedel

Naturvårdsverket ska enligt sin instruktion fördela medel för uppföljning av miljökvalitetsmålen i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, de så kallade miljömålsmedlen.

Sidan senast uppdaterad: 19 oktober 2018Sidansvarig: Hans Wrådhe