Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. En ny ansökningsperiod, som är den sista för 2016, öppnar den 29 augusti.