Möjligheter till statligt stöd för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk

Regeringen föreslog i budgetpropositionen hösten 2017 en satsning på avancerad avloppsrening som en del för att begränsa utsläppen av läkemedelsrester till vattenmiljön.