Resultat från olika områden – Klimatklivet

Klimatklivet har beviljat över 6,4 miljarder kronor i investeringsstöd till 3 546 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 1,8 miljoner ton växthusgaser per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.