Resultat från olika områden - Klimatklivet

Klimatklivet har beviljat 3,3 miljarder kronor i investeringsstöd till 2 317 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna minskar Sveriges utsläpp med 930 000 ton koldioxid per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.