Resultat från olika områden - Klimatklivet

Klimatklivet har beviljat 4,7 miljarder kronor i investeringsstöd till 3 200 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna minskar Sveriges utsläpp med 1 450 000 ton växthusgaser per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.