Klimatklivet – ansökan

Klimatklivet ger investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Här hittar du information och hjälp inför ansökan till Klimatklivet.