Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Naturvårdsverket satsar på Klimatklivet, stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar som minskar utsläppen. Här finns information om satsningen och hur du ansöker om stöd.