Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. En ny ansökningsperiod är öppen mellan den 29 augusti och 26 september.