Allmänna villkor för bidrag till ideella miljöorganisationer

Alla projekt ska vara finansierade av organisationerna själva till minst 20 procent. Den egna arbetsinsatsen kan utgöra medfinansiering. Här kan du läsa villkoren för Naturvårdsverkets bidrag till ideella miljöorganisationer.