Ladda bilen – bidrag för laddstation

Ladda bilen är ett bidrag för laddstation till elbil. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Bidraget finns för flera målgrupper.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet, exempelvis publika laddstationer.

Film om Ladda bilen