Så behandlar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter vid hantering av ansökan om bidrag för eldrivna utombordsmotorer och om dina rättigheter.