Fördelning av bidrag till information och kommunikation om allemansrätt

2018 fördelar Naturvårdsverket drygt 2 930 000 miljoner kronor till 13 informationsprojekt som alla har till syfte att öka kunskapen om allemansrätten.

Sidan senast uppdaterad: 5 april 2019Sidansvarig: Sanja Kuruzovic