Fördelning av bidrag till information och kommunikation om allemansrätt

2017 fördelar Naturvårdsverket drygt 2 miljoner kronor till åtta informationsprojekt som alla har till syfte att öka kunskapen om allemansrätten.

Sidan senast uppdaterad: 29 maj 2017Sidansvarig: Elisabet Perming