Fördelning av bidrag till information och kommunikation om allemansrätt

2020 fördelar Naturvårdsverket drygt 3 miljoner kronor till åtta informationsprojekt som alla har till syfte att öka kunskapen om allemansrätten.

Sidan senast uppdaterad: 12 maj 2020Sidansvarig: Sanja Kuruzovic