Bidrag för information och kommunikation om allemansrätt

Du som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten kan söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast 31 mars 2017 för att få ta del av de 2 miljoner kronor vi fördelar under 2017.

Sidan senast uppdaterad: 26 april 2017Sidansvarig: Marianne Wetterin