Fakta om varg
Färre vargar i år än i fjol

Inventeringsresultaten från vintern 2015/16 visar att det finns cirka 340 vargar i Sverige. Det är färre vargar än vid inventeringen 2014/15, något som kan bero på flera faktorer.