Fakta om lodjur
Lodjurstammen fortsätter att öka

Den senaste inventeringen av lodjur under vintern 2015/16 visar att det finns cirka 1300 lodjur i Sverige. Resultaten visar att lodjursstammen ökar främst i mellersta och södra Sverige.