Fakta om järv

Den senaste populationsberäkningen visar att järvstammen minskar något. Antalet järvar uppskattas vara cirka 10 procent lägre vintern 2015 jämfört med föregående år.