Fakta om järv

Resultatet från den senaste populationsberäkningen visar på en fortsatt minskning av järvstammen. 2016 uppskattas populationen till cirka 500 järvar i Sverige, vilket är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.