Fakta om järv

Under 2017 hittades 97 föryngringar (honor med ungar) i Sverige. Det är en ökning från 58 till 97 och järvpopulationen uppskattas till cirka 522 järvar i landet. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.