Fakta om järv

Under 2018 hittades 124 föryngringar (honor med ungar) i Sverige. Det är en ökning från 97 till 124 och järvpopulationen uppskattas till cirka 583 järvar i landet. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.