De stora rovdjuren ökar i Sverige

De stora rovdjuren ökar i Sverige och är tillbaka i den svenska faunan. Från 60-talet och framåt har Sverige framgångsrikt drivit ett arbete som gör att hoten mot björn, varg, järv, lodjur och kungsörn har minskat.