Så sprids främmande arter

Vi har stor nytta av att föra in främmande arter, till exempel inom jord- och skogsbruk. Men vissa arter kan också få oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället.