Tromsöloka (Heracleum persicum)

Tromsöloka är en högväxt flockblommig växt, ofta 2-3 meter höga blomstänglar. Den kom till Skandinavien på 1800-talet och svenska förekomster finns huvudsakligen i mellersta Norrland. Växtsaften kan ge svåra hudskador.