Skunkkalla (Lysichiton americanus)

Skunkkalla är en storvuxen kallaväxt som trivs i våtmarker och längs med vattendrag. Arten introducerades i Sverige genom trädgårdshandel, främst för användning i trädgårdsdammar.