Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)

Jättelokan (även kallad jättebjörnloka) är storväxt och kan bilda mycket stora och täta bestånd. Dess växtsaft kan i kombination med solljus orsaka svåra blåsor på huden.