Spansk skogssnigel (Arion vulgaris)

Spansk skogssnigel är vanligt förekommande i trädgårdar, jordbruksmarker, parker och gräsmarker och har fått sitt smeknamn mördarsnigel genom att den ibland äter andra sniglar.