Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)

Populär trädgårdsväxt från Nordamerika som är mycket spridd i landet. Den kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder.