Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper tillsammans med ArtDatabanken, dåvarande Fiskeriverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Sjöfartsverket och Tullverket