Främmande arter – ansvarsfördelning

Flera myndigheter ansvarar för hantering av främmande arter i Sverige. Naturvårdsverkets roll är bland annat att vägleda andra myndigheter i deras arbete.