Främmande arter i Sverige

Många arter som vi i dag betraktar "naturliga" har en gång förts hit utifrån, med avsikt eller oavsiktligt. Vid avsiktlig införsel har syftet oftast varit att skapa nya möjligheter till jakt, fiske, odling eller husdjursuppfödning.