Fakta om kungsörn

Naturvårdsverket har en relativt bra men inte heltäckande bild av kungsörnsstammens storlek och utbredning i Sverige. De årliga inventeringarna visar att de flesta örnarna finns i norra delen av landet, att populationen minskar i fjällområdet och att den sakta ökar i mellersta och södra Sverige. Den högsta tätheten av kungsörn finns på Gotland.