Fakta om Kungsörnen

Den svenska kungsörnsstammen har ökat i södra Sverige på senare år. I fjälltrakterna däremot har antalet häckande par minskat markant de senaste 15 åren. År 2013 registrerades 125 lyckade häckningar av Kungsörn i Sverige.