Rödlistade djur, växter och svampar

Cirka tio procent av våra djur, växter och svampar är hotade, det vill säga att deras framtid i Sverige inte är säkrad. Det beror oftast på att deras livsmiljöer har påverkats av miljöförstörelse eller av att jordbruket, skogsbruket och fisket har rationaliserats.