Monitor 22 - Biologisk mångfald

Sveriges flora och fauna får ständigt tillskott av nya arter. Ändå är vårt växt- och djurliv på väg att bli allt fattigare. Den slutsatsen dras i boken Biologisk mångfald i Sverige, som ger en heltäckande genomgång av tillståndet för Sveriges flora, fauna och ekosystem.