Förändringar i våtmarkerna

Naturvårdsverket har etablerat ett satellitbaserat övervakningssystem för att studera förändringar i landets öppna myrar. Det nya systemet har visat att det pågår en kontinuerlig igenväxning i de högst klassade våtmarkerna.

Sidan senast uppdaterad: 29 november 2016Sidansvarig: Johan Abenius