Våtmark

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit genom utdikning och uppodling. Även en stor del av de våtmarker som finns kvar är starkt påverkade av mänsklig verksamhet. Många växter och djur är beroende av våtmarker. Nitton procent av våra rödlistade arter förekommer här.

Sidan senast uppdaterad: 14 november 2016Sidansvarig: Johan Abenius