Våtmark

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling. Många växter och djur är beroende av våtmarker, och nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer här.

Sidan senast uppdaterad: 9 december 2019Sidansvarig: Helena Öberg