Miljöfarliga ämnen i havet

Flera miljögifter i havsmiljön har minskat kraftigt de senaste årtiondena, men på vissa platser i Östersjön och Västerhavet finns ändå alltför höga halter kvar. Samtidigt påträffas andra nyare ämnen i allt större mängder.