Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling har minskat med två tredjedelar sedan år 1990. Utsläpp från deponier har minskat mest.

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober 2020Sidansvarig: Joel Bengtsson