En allt större andel av de konsumtionsbaserade utsläppen sker i andra länder. Utsläpp i andra länder har ökat med 70-80 procent, från såväl konsumtion av livsmedel som från transporter, samtidigt som motsvarande utsläpp i Sverige minskat.

Sidan senast uppdaterad: 18 februari 2016Sidansvarig: Maja Cederlund