Halterna av partiklar (PM10) kontrolleras i ett stort antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata (eller nära-realtidsdata). Detta diagram visar alla data för PM10 som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

Sidan senast uppdaterad: 4 september 2018Sidansvarig: Matthew Ross-Jones