Halterna av partiklar (PM2,5) kontrolleras i ett antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata (eller nära-realtidsdata). Detta diagram visar alla data för PM2,5 som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

Sidan senast uppdaterad: 19 september 2018Sidansvarig: Matthew Ross-Jones