Under 2016 uppkom cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige, inklusive siffror för matavfall från primärproduktion. Det motsvarar i genomsnitt 129 kilogram matavfall per person och omfattar både separat utsorterat matavfall samt matavfall som slängs tillsammans med annat avfall i restavfallet.

Sidan senast uppdaterad: 8 augusti 2019Sidansvarig: Ida Adolfsson