Den senaste populationsberäkningen visar att järvstammen i Sverige minskat något. Sett över en tioårsperiod har järven däremot ökat både i antal och utbredning. Framförallt tycks det ha skett en ökning i skogslandet.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2015Sidansvarig: Linda Ersson