Resultaten från årets inventering visar på en fortsatt minskning av järvstammen. Idag uppskattas populationen till cirka 500 järvar i Sverige vilket är under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Sidan senast uppdaterad: 3 november 2016Sidansvarig: Urban Johansson