Information om dödligheten för 2014/2015 är insamlad under tidsperioden första augusti 2014 till sista juli 2015.